Mostra'n 
1 Accés a las lleis de la Unió Europea
Reserca dels reglaments, Directives i Decisions, de las lleis del Parlamento Europeu
2 Centre de investigasió conjunta
Reserca de informació de productes quimics
3 Fiscalitat i unió aduanera
Reserca de la partida aranzelària
4 Reserca CFR (FDA)
Secció i reserca dels articles disponibles CFR (FDA)
5 Consell europeu de plastificants i productes intermitjos
Centre de informació de plastificants
6 Ordenanza Suiza
Swiss Ordinance for Packaging Inks - Materials Requiring Status Checks.eml
7 Health and Consumers: Cosing /INCI
Busqueda de productos cosméticos